Przetarg ziemi

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE TRZECIEGO PRZETARGU

NA DZIERŻAWIENIE PARAFIALNEJ ZIEMI

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej w Toruniu ogłasza trzeci przetarg (drugi nie został rozstrzygnięty) na dzierżawienie ziemi należącej do parafii p.w. Świętych Męczenników Fabiana i Sebastiana w Szczuce, znajdującej się w miejscowości Świecie, gmina Brzozie, parafia Pokrzydowo (całość 58 ha; grunty orne 43 ha). Oferty przyjmuje Kuria Diecezjalna listownie do dnia 23 stycznia, do godziny 10.00. Minimalna stawka od hektara, by można startować w przetargu wynosi 1100 złotych . Zostały  udogodnione terminy ratalne wpłat za dzierżawioną ziemię.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji dzierżawionej ziemi jak również warunki przetargowe oraz wzory umowy można otrzymać u księdza Proboszcza, w zakrystii bądź na Plebanii.